• tr
 • en
 • fr
 • it
 • sp
 • de

Kalite, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikamız

GSB OILLESS olarak faaliyet gösterdiğimiz talaşlı imalat sektörü ve ticari faaliyetlerde kalite, tüm süreçlerimizin önemli ve vazgeçilmez bir boyutudur. Buna göre kalite, çevre, sağlık ve güvenlik politikamız;

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviye de tutmaya devam etmek,
 • Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretmek için iş süreçlerimizde iyileştirmeler yapmaya devam etmek,
 • Yasal şartlar ve özel müşteri gereklilikleri doğrultusunda, süreçlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi, planlamak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Sektördeki teknolojik değişimleri takip ederek üretim kapasitemizi artırmak,
 • İyi kaliteli ürün onaylarımızın sürekliliğini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
 • Önce sağlık ve can güvenliği ilkesine dayanarak tüm faaliyetlerimizi planlamak, kontrol etmek ve iyileştirmek,
 • İnsan ve çevre sağlığının korunması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları ayırmak ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Kalite, çevre ve süreç gerekleri ile ilgili riskleri, değişen koşullar doğrultusunda sistematik yapı içerisinde değerlendirerek, gerekli önlem ve iyileştirme faaliyetlerini planlamak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanmak, atıkları en aza indirmek ve kontrollü şekilde geri kazanmak, geri dönüştürmek ve bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Kalite, çevre, sağlık ve güvenlik entegre yönetim sistemimizin uluslar arası standartları gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante ederek belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitim desteği ile çalışanlarımızın verimliliğini artırmak,
 • Şirket politika ve temel değerlerini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak, şeklinde ifade edilmiştir.
Top