• tr
 • en
 • de

Kalite, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikamız

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer şartların yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliklerinin tüm çalışanlarla beraber, stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personellerinin de ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
 • Risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine tüm çalışanlarımızla katılım için hedefler koymayı,
 • Önce sağlık ve can güvenliği ilkesine dayanarak tüm faaliyetlerimizi tüm çalışanlarımızla planlayıp kontrol etmeyi ve iyileştirme çalışmaları yapmayı,
 • Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye taşımayı,
 • İş sağlığı ve Güvenliği firma kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir 'Sıfır İş Kazası' hedefine ulaşmayı,
 • Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, atıkları en aza indirmeyi,
 • Atıkları kontrollü bir şekilde geri dönüştürmeyi ve bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Çevre sağlığının korunması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları ayırmayı ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Çevre ile ilgili uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante ederek belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmaya devam etmeyi,
 • Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretmek için iş süreçlerimizde iyileştirmeler yapmaya devam etmeyi,
 • Yasal şartlar ve özel müşteri gereklilikleri doğrultusunda, süreçlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi, planlamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Sektördeki teknolojik değişimleri takip ederek üretim kapasitemizi artırmayı,
 • İyi kaliteli ürün onaylarımızın sürekliliğini sağlayacak çalışmalarda bulunmayı,
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitim desteği ile çalışanlarımızın verimliliğini artırmayı,
 • Şirket politika ve temel değerlerini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı,
taahhüt ederiz.
Top